Historical Research and Advice / Cultuurhistorisch Onderzoek

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Crimson Architectural Historians is het geven van advies over herontwikkelingen en transformaties van gemeentelijke- en rijksmonumenten. Bij het aanvragen van een vergunning voor het restaureren, herontwikkelen en/of herbestemmen van een monument of monumentaal complex wordt een eigenaar door de toetsende instanties (lokaal monumentenbureau en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) verplicht om een cultuur- en bouwhistorische studie of een waardenstellende rapportage uit te laten voeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

In een dergelijk rapport wordt vastgesteld wat de architectonische, stedenbouwkundige, cultuurhistorische en waarden van een monumentaal object zijn en maakt inzichtelijk waar de ruimtelijke mogelijkheden liggen met betrekking tot eventuele toekomstige modernisering van het gebouw. Kortom, de resultaten van dit cultuurhistorisch onderzoek vormen een toetsingskader voor de toekomstige ontwikkeling van het object en zal de bandbreedte aangeven waarbinnen deze toekomstige ruimtelijke en programmatische wijzigingen in, aan en om het gebouw kunnen plaatsvinden. Het rapport vormt bovendien de basis voor verdere procesgang met de toetsende instanties, die in geval van een rijksmonument altijd zullen verwijzen naar een bouw- en cultuurhistorische rapportage.

Ons bureau heeft grote ervaring met het opstellen van dergelijke rapportages. Om een indruk te krijgen van de cultuur-en bouwhistorische en ruimtelijke verkenningen die we eerder verrichtten, vindt u hier een overzicht. Een groot deel van deze publicaties zijn als download beschikbaar.


menu