Stadion Feyenoord, 'De Kuip'

Cultuurhistorische Analyse 1
Rotterdam
1 October 2012

Vorig jaar schreef Crimson een cultuurhistorische analyse van voetbalstadion Feyenoord, De Kuip, in opdracht van de gemeente Rotterdam. Daarin betogen wij dat de Kuip een architectuurhistorisch en cultuurhistorisch monument van wereldklasse is, en als zodanig behandeld moet worden. Sindsdien is er een heftige discussie losgebroken over het behouden, renoveren dan wel slopen van de Kuip. De Actiegroep reddekuip wil het huidige stadion verbouwen tot een 21e eeuwse voetbaltempel. Crimson stelt voor om naast een nieuw Stadion de Oude Kuip te restaureren in haar staat van 1937 en haar een sociaal culturele functie te geven. Wij hebben onze positie duidelijk gemaakt door middel van een opinieartikel in dagblad de NRC, een interview in het Algemeen Dagblad van Zaterdag 2 februari en een radio interview voor Radio Rijnmond (audio).menu