Station Enschede

Cultuurhistorische analyse en aanbevelingen
Enschede
9 August 2011

Station Enschede (1950) van architect H.G.J. Schelling is niet alleen een gemeentelijk monument maar ook één van de topstukken van de ‘collectie’, een verzameling van vijftig stationsgebouwen die door de NS, Prorail en het Bureau Spoorbouwmeester zijn aangewezen als gebouwen die vanwege hun cultuurhistorische waarde met bijzondere aandacht behandeld dienen te worden.


In opdracht van ProRailRotterdam, 2011
menu