Wouter Vanstiphout krijgt de Pierre Bayle prijs voor kunstkritiek

5 November 2014

'Het bestuur van de Pierre Bayle Stichting maakt bekend dat de Pierre Bayleprijzen voor kunstkritiek dit jaar worden toegekend aan designcriticus Ed van Hinte en architectuurcriticus Wouter Vanstiphout. Beide laureaten krijgen hun prijs op maandag 1 december uitgereikt door Guus Beumer in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Belangstellenden zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.'

De jury prijst Vanstiphout om zijn sterke maatschappelijke betrokkenheid, zijn uitgesproken en literaire wijze van argumenteren en de grote politieke urgentie van wat hij adresseert. Uit het juryrapport: ‘Zijn eigenzinnige en onafhankelijke visie wordt bedreven vanuit een voortdurende opbouw van kennis en een diep inzicht in de culturele complexiteit van architectuur en haar totstandkoming. Vanstiphout pakt hierbij niet zelden de handschoen op jegens het establishment dat de architectuurcultuur de laatste jaren bepaald heeft. In zijn provocatie van de gevestigde orde speelt hij soms straatvoetbal, maar legt hij wars van reputaties en instituties juist die processen en machinaties bloot die de hedendaagse architectuurpraktijk mede bepalen. Hiermee legt hij de basis voor een diepgaand en uitdagend oeuvre dat het architectuurdebat openbreekt en aanjaagt, ons oordeel scherpt en de gebouwde omgeving reliëf en betekenis geeft.’

Sinds 1956 reikte de Rotterdamse Kunststichting elke twee jaar de Pierre Bayleprijs voor kunstkritiek uit. De prijs voor algemene cultuurkritiek werd in 2003 voor het eerst uitgereikt. Het bestuur van de Pierre Bayle Stichting, sinds 2013 onafhankelijk van de Rotterdamse Kunststichting, heeft besloten om de prijs voor cultuurkritiek na 2010 te laten vervallen. De prijs wordt nu om de twee jaar toegekend aan critici in de volgende kunstdisciplines: beeldende kunst, letterkunde, toneel, dans, muziek, film, architectuur en design.

De prijzen representeren twee intellectuele deugden die ook werden geëtaleerd door Pierre Bayle. Bayle was in zijn tijd bekend - en ook berucht - om zijn fenomenale Bijbelkennis die mede de basis vormde voor zijn bijtende religieuze polemieken. Ook imponeerde Bayle zijn lezers met zijn majestueuze Dictionnaire Historique et Critique (1697). Bayle deinsde er evenmin voor terug om een uitvoerige cultuurkritiek van zijn tijd te leveren, waarbij vooral intolerantie en religieuze wedijver het moesten ontgelden. Een dergelijk dubbel perspectief, met een zowel ambachtelijke als filosofische inslag, is het ideale uitgangspunt om kandidaten te zoeken voor de Pierre Bayleprijzen.

zie: Pierre Bayleprijzen
[modula id="2092"]menu