WiMBY! Hoogvliet

Crimson and Felix Rottenberg
Future, Past and Present of a New Town or The Big WiMBY! Book
25 May 2007

[UK] For six years Crimson Architectural Historians and journalist/politician Felix Rottenberg have immersed themselves in Hoogvliet, the modernistically planned New Town in the harbour area of Rotterdam. Their mission was to transform this bland and boring borough into a vibrant urban area. While the biggest housing demolition project of the Netherlands was being carried out around them, they tried to respond to the challenges posed by Hoogvliet and by thousands of similar post-war towns and housing projects over the whole world.

Going by the moniker WiMBY! (Welcome into My Backyard!) Crimson and Rottenberg have spared nothing or noone to fulfill their mission. They retold the eventful history of Hoogvliet in a dramatic manner; they mobilized local entrepreneurship and talent and have worked with the best architects and urban planners to develop a co-housing project, schools, a community park and a cultural center. They have organized many festivals and events and struggled with bureaucracy and mediocrity. This richly illustrated book is an epic, hilarious and sometimes grim report on six years of autonomous urban renewal from within. Welcome!

[NL] Zes jaar lang hebben Crimson Architectural Historians en Felix Rottenberg zich ingegraven in de New Town Hoogvliet bij Rotterdam. Hun missie was om deze saaie, op modernistische leest geschoeide deelgemeente via een grootschalige herstructurering te veranderen in een bruisende stadswijk.

Tegen de achtergrond van de grootste sloop- en nieuwbouwoperatie van Nederland hebben zij getracht antwoord te geven op vragen die talloze naoorlogse steden en wijken over de hele wereld zich nu stellen

Onder de naam WiMBY (Welcome into My Backyard!) hebben zij alles en iedereen uit de kast gehaald om aan deze opdracht te voldoen. De bewogen geschiedenis van Hoogvliet is op een theatrale manier herverteld, de lokale talenten en ondernemers zijn gemobiliseerd, en samen met de beste architecten en stedenbouwkundigen ontwikkelden Crimson en Rottenberg een woonwijk, een park, scholen en een cultureel centrum. Ze organiseerden vele festivals en events en worstelden met bureaucratie en middelmaat.

Achterstandswijken zoals Hoogvliet staan in het middelpunt van de politieke belangstelling. Vele tientallen wijken kampen met dezelfde problemen die Hoogvliet de afgelopen jaren heeft weten op te lossen. Voor de vakwereld bevat deze eindpublicatie van WiMBY! het volledige verhaal, de conclusies en de lessen van het project en een documentatie van alle gebouwen en ontwerpen; voor een algemeen geïnteresseerd publiek is het een hilarisch en soms ook grimmig verslag van de vele ups en downs van zes jaar autonome stadvernieuwing.
[modula id="2016"]


Vormgeving: Simon Davies
Geïllustreerd (kleur en zw/w)
Paperback, ing. / 528 pagina's / Formaat: 17,0 X 24,0 cm
Nederlandse editie, ISBN 978-90-5662-594-8, € 20
English edition, ISBN 978-90-5662-595-5, € 20
Send us an email to order

menu