WiMBY!

Welcome into My Backyard
Internationale Bouwtentoonstelling Rotterdam-Hoogvliet 2001-2007
1 January 2001

WiMBY! is de naam van een onafhankelijke stichting die als doel heeft de grootschalige herstructurering van Hoogvliet op een hoger peil te brengen. Hoogvliet is een naoorlogse, op modernistische leest geschoeide stadswijk. De organisatie opereert vanuit haar Hoogvlietse hoofdkwartier, het Tramhuis. WiMBY! ontwikkelt en realiseert een uiteenlopende reeks experimentele gebouwen, kleinschalige projecten en samenwerkingsverbanden op het gebied van architectuur, stedenbouw, beeldende kunst en sociaal-culturele projecten. Daarnaast brengt WiMBY! bewoners, ondernemers, ambtenaren, onderzoekers en ontwerpers bij elkaar om de toekomst van Hoogvliet te ontdekken en te sturen. Naast de vakinhoudelijke vernieuwing is het doel van WiMBY! om Hoogvliet tot een duurzame en aantrekkelijke woon- en werkplaats te maken en haar (inter)nationaal bekendheid te geven. Het programma van WiMBY! is gebaseerd op de overtuiging dat het versterken, vernieuwen en uitbuiten van de bestaande karakteristieken en kwaliteiten van Hoogvliet, zowel in fysiek als sociaal opzicht, de beste en meest inspirerende basis voor de toekomst van deze naoorlogse stad vormt.menu