We proudly present Team N.O.W.

13 June 2024

Crimson, PosadMaxwan, planB. and Buiting Advies have joined forces as Team Na Oorlogse Wijken (Post-War Neighbourhoods) to find solutions and create the neighborhoods of the future together. We love to take action and invite you to join us in this endeavor.

The large-scale sustainability challenges in the post-war and post-65 neighborhoods in the Netherlands provide an opportunity to address multiple issues simultaneously. This requires an integrated approach, supported by various disciplines and backed by an innovative coalition of diverse stakeholders. The renovations associated with the energy transition offer space for new housing (and care) concepts, socioeconomic opportunities for current residents, the use of circular materials, new neighborhood amenities, employment, biodiversity improvement, innovative mobility, and densification through transformation and new construction. This way, we can make a significant contribution to the housing challenge.

Join us for a 3-day event!
Team N.O.W. works with an innovative and dynamic approach that combines short and long term goals. People, history, nature, real estate and public space are positively influenced, with an essential sequence of approach. In addition, the business cases of the different areas will be mutually reinforcing. Together we will work towards an integrated vision.

Curious? Download the brochure here


Met trots presenteren wij Team N.O.W.!

Crimson, PosadMaxwan, planB. en Buiting Advies hebben hun krachten gebundeld om als Team Na Oorlogse Wijken (N.O.W.) samen oplossingen te vinden en de wijken van de toekomst te creëren. Wij zijn doeners en nodigen jullie uit om samen met ons aan de slag te gaan! 

De grootschalige verduurzamingsopgaven in de wederopbouw- en post-65 wijken in Nederland bieden een unieke kans om meerdere uitdagingen tegelijk aan te pakken. Dit vraagt om een integrale aanpak, ondersteund door verschillende disciplines en gedragen door een innovatieve coalitie van diverse stakeholders. De renovaties die gepaard gaan met de energietransitie bieden ruimte voor nieuwe woon(zorg)concepten, sociaaleconomische kansen voor huidige bewoners, het gebruik van circulaire materialen, nieuwe voorzieningen in de wijk, werkgelegenheid, verbetering van de biodiversiteit, innovatieve mobiliteit en verdichting door transformatie en nieuwbouw. Op deze manier kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de woonopgave.

Doe mee aan de 3-daagse!
Team N.O.W. werkt met een vernieuwende en dynamische aanpak waarbij korte en lange termijn doelen worden verbonden. Hierbij worden mensen, geschiedenis, natuur, vastgoed en openbare ruimte positief beïnvloed, met een essentiële volgorde van aanpak. Bovendien zullen de businesscases van de verschillende domeinen elkaar versterken. Samen werken we aan een integrale visie.

Nieuwsgierig? Download de brochure hier en doe mee aan onze eerste inspirerende 3-daagse! menu