W-Hal, TU/e

Notitie Cultuurhistorische Waarde
Eindhoven
27 May 2007

Crimson Architectural Historians is gevraagd om op de kortst mogelijke termijn een notitie te schrijven over de W-Hal, het oude gebouw voor de Faculteit Werktuigbouwkunde, een centraal onderdeel van de campus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het doel van deze notitie is te komen tot een cultuurhistorische waardebepaling van dit gebouw en tot een idee van de bandbreedte waarbinnen de architecten, die zich met dit gebouw gaan bezighouden, zich zouden kunnen bewegen.
De context van deze vraag is tweeledig: ten eerste is er de autonome vraag naar de cultuurhistorische waarde van het gehele architectonische en stedenbouwkundige erfgoed van de campus, voortkomend uit de ambitieuze plannen in het kader van het project Campus 2020, waarbij een groot deel van het vastgoed vernieuwd, vervangen of afgestoten zal worden. Ten tweede ligt er een verzoek aan de afdeling monumentenzorg van de Eindhovense Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer om juist de W-Hal de status van een gemeentelijk monument te geven en het daardoor te beschermen tegen ingrijpende transformatieplannen en uiteraard sloop. Dit verzoek tot bescherming wordt door het College van Bestuur van de TU/e in hoge mate betreurd, omdat het dreigt het proces en de vrijheid van ‘Campus 2020’ (de toekomstplannen van de TU/e) te verstoren.
Omdat in de plannen van Campus 2020 de locatie W-Hal de eerste is die ontwikkeld zal gaan worden, doet zich nu de situatie voor dat er geen tijd is om eerst een brede cultuurhistorische visie op de campus als geheel samen te stellen, zoals vereist voor een dergelijk project, maar dat eerst één gebouw eruit wordt gelicht voor een cultuurhistorische waardebepaling. Het probleem is niet het verschil van inzicht en in belang tussen het College van Bestuur van de TU/e en de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven die het verzoek tot bescherming hebben ingediend, maar het late tijdstip waarop dit gebeurt, of: het tot nu toe ontbreken van een cultuurhistorische visie op de campus als geheel...



menu