Voormalige Kolonel Palmkazerne

Waardestellend onderzoek
Crailo
20 July 2020

Waardestellend onderzoek naar zes objecten op het voormalige Kolonel Palmkazerneterrein te Crailo met de gebouwnummers 1-6, 7, 8, 9, 13 en 22. Voor dit omvangrijke gebied wordt door de samenwerkende gemeenten Gooische Meren, Laren en Hilversum een ontwikkelscenario voorbereid waarbij het voormalige militaire terrein in de toekomst wordt getransformeerd tot woongebied. Een en ander is verbeeld in het recentelijk vastgestelde stedenbouwkundig- en landschapsplan Crailo. Het behoud van de cultuurhistorische beeldkwaliteit van het terrein en opstallen vormt het uitgangspunt binnen de planontwikkeling.menu