Voormalige Christelijk Nationale School aan de Galileistraat

Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek
Eindhoven
16 April 2016

Crimson Architectural Historians is door Gemeente Eindhoven gevraagd een Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek te doen naar de voormalige Christelijk Nationale School gebouw in het stadsdeel Woensel te Eindhoven. De school is in 1929-1930 ontworpen door architect J.W. Hanrath en heeft in 2001 de status gekregen van rijksmonument. De school heeft sinds het begin van deze eeuw haar oorspronkelijke functie verloren en functioneert nu als bedrijfsverzamelgebouw voor ondernemers in de creatieve industrie op basis van tijdelijke contracten. Aanleiding voor het opstellen van deze rapportage is de voorgenomen verkoop van het voormalige schoolgebouw door de gemeente en de wens tot het hebben van een waardestellend document. In dit document wordt inzichtelijk gemaakt welke onderdelen van het rijksmonument en in welke mate deze delen beschermenswaardig zijn. Met dit onderzoek wordt met andere woorden de bandbreedte aangegeven waarbinnen in de context van eventuele toekomstige herbestemming bouwkundige wijzigingen in, aan en om het gebouw kunnen plaatsvinden.menu