Voormalig Erdal complex

Waardestellend onderzoek
Amersfoort
25 September 2015

Crimson Architectural Historians is door Schipper Bosch gevraagd een waardenstellend onderzoek te doen naar het voormalige Erdalfabriekscomplex (in de volksmond bekend als Prodentfabriek) in Amersfoort. Het onderzoek vormt een inhoudelijke verdieping op de rijke cultuurhistorische studie die in 2008 is gedaan door het bureau De Onderste Steen in opdracht van Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort (SIESTA). Aanleiding voor de actualisatie van dit onderzoek is de voorgenomen aanwijzing van de Prodentfabriek als gemeentelijk monument en de wens tot het hebben van een inzichtelijk kaderdocument, waaraan eventuele toekomstige ruimtelijke en programmatische (ontwerp)beslissingen voor verdere ontwikkeling van de panden getoetst kunnen worden.

De Erdalfabriek, bestemd voor de fabricage van poetsmiddelen werd in 1937 opgeleverd naar een ontwerp van architect Philip Anne Warners. Sinds de opening in 1937 is het terrein meerdere malen uitgebreid, onder meer met de Prodentafabriek 1941, waarna de nadruk van de activiteiten steeds meer op de productie van tandpasta kwam te liggen. In 2011 is de Prodentfabriek gesloten als gevolg van de verplaatsing van de tandpastaproductie naar Frankrijk door Unilever.

In 2013 is het gebouw aangekocht door ontwikkelaar Schipper Bosch met het doel het te herontwikkelen tot een industrieel evenementen- en bedrijfsgebouw. De herbestemming van dit industriƫle gebouw vormde destijds ook de eerste stap in een grotere gebiedsontwikkeling van het gehele Oliemolenkwartier, dat werd omgedoopt tot De Nieuwe Stad, waarin Schipper Bosch een trekkende rol speelt. Momenteel zijn er omstreeks 70 veelal creatieve ondernemers in de fabrieksgebouwen gehuisvest, is er succesvolle horeca gevestigd en zal in de nabije toekomst de kapper- en schoonheidsopleiding van het MBO Amersfoort intrek men in de overige ruimtes van het fabriekscomplex. Hiervoor zijn inmiddels al een groot deel van de bouwkundige voorbereidingen getroffen.


In opdracht van Schipper BoschRotterdam, 2015
menu