Stationsgebied Haarlem

Cultuur- en Stedenbouwhistorische analyse
Haarlem
20 April 2017

Crimson Architectural Historians is door Gemeente Haarlem gevraagd een cultuur- en stedenbouwhistorische analyse te doen naar de stationsomgeving van Haarlem, gesitueerd binnen de contouren van de Nieuwstad, de eerste geplande uitbreiding van de stad. Eerder gaf Gemeente Haarlem al opdracht voor een tweetal vergelijkbare studies: in 1999 verscheen het onderzoek Het Stationsplein Haarlem - metamorfosen 1644-2044 van Hilde de Haan en Ids Haagsma en in 2009 een conceptplan Stationsplein Haarlem: Stedenbouwkundige Randvoorwaarden. Het hier voor u liggende rapport vormt een actualisatie van beide studies.

Aanleiding voor deze nieuwe onderzoeksfase is de geplande herontwikkeling van het Beresteyncomplex dat halverwege de jaren zeventig aan de overzijde van het station Haarlem werd gebouwd. Gezien de complexe stedelijke situatie van het stationsgebied, dat grotendeels wordt bepaald door de ligging in een beschermd stadsgezicht, is door de gemeente Haarlem gevraagd om een cultuur- en stedenbouwhistorische analyse waarin uitspraak wordt gedaan over de specifieke waarden van de stationsomgeving. Zowel de waardering als de aanbevelingen en randvoorwaarden die voortvloeien uit deze analyse bieden de gemeente een formeel toetsingskader voor de toekomstige transformatie van het stationsgebied. Met andere woorden: met dit onderzoek wordt de bandbreedte aangegeven waarbinnen toekomstige ruimtelijke, architectonische en programmatische wijzigingen kunnen plaatsvinden.menu