Station Hengelo

Bouw- en Cultuurhistorisch onderzoek en waardestelling
Hengelo
14 March 2017

Crimson Architectural Historians is door NS Stations gevraagd een Bouw- en Cultuurhistorisch onderzoek te doen naar Station Hengelo van architect H.G.J. Schelling. Dit onderzoek sluit aan op vergelijkbare onderzoeken die Crimson eerder al verrichtten in opdracht van NS Stations naar een drietal stations van Schelling, namelijk Enschede, Naarden-Bussum en Zutphen. De resultaten van dit onderzoek zijn, gezien de stilistische overeenkomsten tussen de stations Zutphen, Enschede en Hengelo, grotendeels gebaseerd op de architectuur-analyses die we eerder opstelden.

Het stationsgebouw zelf heeft geen officiële beschermde status, de perronoverkapping daarentegen wel. Deze maakte oorspronkelijk deel uit van het niet langer meer bestaande stationsgebouw (1899) van G.W. van Heukelom dat op kleine afstand van het huidige station van Schelling was gesitueerd. De overkapping werd in 1999 aangewezen als rijksmonument. Station Hengelo is, in tegenstelling tot Naarden-Bussum, Enschede en Zutphen, eveneens niet opgenomen in “De Collectie”, een lijst van markante stationsgebouwen die is opgesteld door NS, ProRail en Bureau Spoorbouwmeester. De vijftig beschreven stations in De Collectie dienen als voorbeeld en inspireren tot een zorgvuldige omgang met het cultuurhistorisch erfgoed van het spoor. Station Hengelo beschikt echter over evenveel architectonische kwaliteiten als de overige drie stations van Schelling, waardoor wij ervoor pleiten het station met een vergelijkbare zorgzaamheid te behandelen.menu