Station Almelo

Bouw- en Cultuurhistorisch onderzoek en waardestelling
Almelo
3 July 2017

Crimson Architectural Historians is door NS Stations gevraagd een Bouw- en Cultuurhistorisch onderzoek te doen naar Station Almelo van architect K. van der Gaast. Dit onderzoek sluit aan op een aantal vergelijkbare onderzoeken die Crimson al eerder verrichtten in opdracht van NS Stations, waaronder ook een aantal stations van Van der Gaast, namelijk Heemstede-Aerdenhout, Arnhem Velperpoort, Venlo, Tilburg en Eindhoven. Station Almelo vormt een interessante variant op het parapluconcept dat zijn hoogtepunt vond in station Tilburg waar het dak de representatieve functie overneemt.

In 2013 is station Almelo opgenomen in de serie ‘topmonumenten’ uit de tweede fase van de wederopbouwperiode (1959-1965) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In deze serie is ook station Tilburg opgenomen. Direct gevolg hiervan was dat station Almelo in 2015 werd aangewezen als rijksmonument. Ondanks deze nationale erfgoedstatus maakt Station Almelo helaas geen deel uit van 'De Collectie', een verzameling van vijftig stationsgebouwen die door de NS, ProRail en het Bureau Spoorbouwmeester zijn aangewezen als objecten die vanwege hun cultuurhistorische waarde in geval van onderhoud en transformatie met bijzondere aandacht behandeld dienen te worden. Met het opstellen van de lijst is destijds besloten een limiet te stellen aan de hoeveelheden op te nemen objecten.menu