Stadion Feyenoord, 'De Kuip' 2

Bouwhistorisch Onderzoek
Rotterdam
19 February 2015

Crimson Architectural Historians is door BAM Utiliteitsbouw gevraagd een bouwhistorisch onderzoek te doen naar Stadion Feyenoord, in de volksmond de Kuip genoemd. Aanleiding voor deze vraag vormt de voorgenomen grootschalige vernieuwbouw van het gemeentelijk monument.

Eerder al in 2012 verrichtte Crimson in opdracht van gemeente Rotterdam een cultuurhistorische analyse naar het Stadion Feyenoord. Deze studie vond plaats in het kader van de toenmalige plannings- en transformatieopgave voor het gebied rond de Kuip, en tegen de achtergrond van het vraagstuk over het behoud, dan wel sloop en nieuwbouw, dan wel gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van Stadion Feyenoord. In deze studie werd op drie niveaus naar het stadion gekeken. In de eerste plaats het monument als een cultuurhistorische ‘lieu de mémoire’; één
van de meest mythische plekken en objecten in de Rotterdamse verbeelding. Het tweede niveau was dat van het stadion als een onderdeel van een stadsdeel en een stedelijk landschap. Het derde niveau was dat van het stadion als een architectonisch object.

Inmiddels is de situatie veranderd, er is door de ontwikkel-partners en de stad Rotterdam definitief gekozen voor het behoud van de Kuip en zal het voetbalstadion worden uitgebreid om meer toeschouwers te kunnen herbergen. Dit nieuwe uitgangspunt vraagt om een verdere focus op de bouwhistorische achtergronden van het monument in haar huidige staat, met het doel gemeente Rotterdam een toetsingskader te bieden bij het beoordelen van het ontwerp voor de vernieuwbouw van het monument.

Dit rapport is niet openbaar. Meer informatie via BAM Utiliteitsbouw.


In opdracht van BAM Utiliteitsbouw2015
menu