Spaanse Polder

Cultuurhistorische Verkenning
Rotterdam
16 November 2020

Crimson Historians & Urbanists is door dienst Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam gevraagd een Cultuurhistorische Verkenning op te stellen naar de Spaanse Polder. Deze opdracht ligt in het verlengde van het onderzoek dat wij eerder in 1998 uitvoerden naar de totstandkoming van het bedrijventerrein, eveneens in opdracht van de gemeente Rotterdam.1

Aanleiding voor dit nieuwe onderzoek is drieledig. Allereerst zijn er plannen van de dienst Stadsontwikkeling voor een (gedeeltelijke) stedenbouwkundige transformatie van het industrieterrein. Het gebied heeft sinds haar aanleg in 1941 als gevolg van incidentele, ruimtelijke ingrepen haar heldere, logische structuur deels verloren. Daarnaast bestaat er de wens om de zuidelijke delen van de Spaanse Polder te herontwikkelen tot een stedelijk woon-werkgebied. En ten slotte is er een behoefte aan het hebben van een praktisch document waarin de afzonderlijke gebouwen in de Spaanse Polder zijn geïnventariseerd en voorzien van een beknopte waardenstelling.

  1. Crimson Architectural Historians, Spaanse Polder, in opdracht van dS+V van de Gemeente Rotterdam, 1998


menu