Sociologica

Een simpele strategie voor vernieuwing van de Afrikaanderwijk
7 October 2008

In de zomer van 2007 kreeg Crimson de opdracht van Vestia/Estrade Rotterdam om een programmatische studie te verrichten naar de Afrikaanderwijk, een negentiende eeuwse voormalige havenarbeiderswijk op Zuid. Vanwege de bouw van Parkstad (grenzend aan de Afrikaanderwijk) had Vestia behoefte aan een visie op de verbinding tussen de bestaande wijk en de nieuwe, en naar een visie op de samenhang tussen de fysieke structuur en de programmatische invulling. Voor dit doel ontwikkelde Crimson de studie Sociologica, waarin de sociaal-economische eigenschappen en potenties van de wijk op een logische manier worden gekoppeld aan de (toekomstige) ruimtelijke structuur van Afrikaanderwijk/Parkstad. Uitgangspunt daarbij is niet de inventie of het ‘verzinnen’ van nieuwe functies en programma; juist door het gebruik maken van de kwaliteiten en krachtige kenmerken van de wijk, en deze zoveel mogelijk te benutten en verder uit te bouwen, kan de wijk en haar bewoners een (ook op lange termijn) duurzame positie verwerven. Ook het bedenken van allerlei nieuwe projecten is niet het doel van Sociologica, maar eerder het selecteren en prioriteren van al bestaande projecten zodat ze samen een logisch geheel vormen. In de studie ligt de nadruk vooral op de kleinschalige wijkeconomie, op reductie van de projectencaroussel, op stimuleren in plaats van reguleren en op het versterken van bestaande sociale en fysieke kwaliteiten; met als doel dat in de toekomst te ontwikkelen projecten op een duidelijke en overtuigende manier ingebed kunnen worden in de wijk.

[modula id="2022"]

Attached documents


In opdracht van Vestia en Estrade (Adrie Lesuis, Joost Lobee, Inger Pons), Rotterdam, december 2007
menu