Rivierstaete

Karakteristieken en kwaliteiten van een monumentaal kantoorgebouw
Amsterdam
17 November 2015

Deze studie onderzoekt de waarde en kwaliteiten van kantoorgebouw Rivierstaete te Amsterdam. Het gebouw kwam tot stand tussen 1967-1973, als een van de laatste grote projecten van architect Huig Maaskant (1907-1977). Het werd gebouwd in opdracht van de Hammerson Bank voor Onroerendgoed Zaken Property Corporation NV. Voor dit project werkte Maaskant samen met architecten H.H. van Herwerden en Sir Basil Spence.

De iconische status ontleent het gebouw aan zijn enorme maat, kenmerkende vorm en de brutale wijze waarop het zich toont aan de Amstel, te midden van de kleinschalige woonomgeving van Berlage’s Plan Zuid. Al bij oplevering werd Rivierstaete gezien als een regelrechte aanslag op de omgeving. Het gebouw was niet alleen enorm groot, maar bovendien zeer gesloten en afgewerkt met contrasterend witte tegels; eigenschappen die maken dat het altijd een van de meest omstreden gebouwen van Amsterdam is geweest. Ook nu nog is de ‘Apenrots’, zoals het gebouw meteen al werd gedoopt, in alles een contrast met zijn context, een aspect waar het gebouw ook een groot deel van zijn indrukwekkendheid aan ontleent. Tegelijk belichaamt Rivierstaete de ultieme efficiency, optimalisatie en flexibiliteit die zo kenmerkend zijn voor het type kantoorgebouw dat in deze periode in Nederland, maar ook elders in de wereld in opkomst was.

Dit rapport kwam tot stand in opdracht van MVSA architecten, die het ontwerp maakten voor de transformatie van het gebouw, en Peak Development, de ontwikkelende partij die namens eigenaar Vastint de transformatie de komende jaren zal leiden. De analyse dient om de waarde en kwaliteiten vast te stellen van het oorspronkelijke ontwerp, waarop bij transformatie zou moeten worden voortgeborduurd. Gezien het feit dat het casco van het gebouw behouden blijft – en het gebouw dus ook in de toekomst dezelfde enorme maat behoudt – zal zorgvuldig gekeken moeten worden welke waarden het nieuwe ontwerp meeneemt in de volgende ronde, en op welke punten het wenselijk is kwaliteit toe te voegen.


in opdracht van MVSA architectenRotterdam, 2015
menu