Re-Urb.

publication by crimson
Nieuwe plannen voor oude steden
1 July 1997

In Re-Urb analyseert Crimson, maatschap van architectuurhistorici, elf recente concepten voor herinrichting en hergebruik van stedelijke gebieden, vari‘rend van de Waagstraat in Groningen tot het Herdenkingsplein in Maastricht. De documentatie en analyse van deze uiteenlopende en toonaangevende plannen geven een verrassend beeld van het actuele denken over Nederlandse stedenbouw in een historische context.

Geconstateerd kan worden dat veel projecten het toegepaste architectonische idioom ontlenen aan de oude stad zelf. Dat dit geenszins behoeft te leiden tot aanpassingsarchitectuur of inpassingsstedenbouw toont deze uitgave nadrukkelijk aan. Naast recente idee‘n bevat het inleidende essay een overzicht van het stedenbouwkundig denken in de laatste decennia, waarin getracht wordt de huidige consensus over de waarde van geschiedenis te verklaren.

Press:

Door het niet schuwen van pittige stellingen, maar ook door de zorgvuldige en interessante behandeling van de ontwikkeling van het recente denken over geschiedenis in de stedenbouw en architectuur, maken dat met deze publicatie waarschijnlijk wordt bereikt wat is beoogd: discussie. Zeer leesbaar en mooi vormgegeven.
Rolf den Dunnen in Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, April/May 1998

Nooit was er zoveel debat, nooit was er zoveel verstikkende consensus. Dat is, vrij samengevat, de diagnose van de hedendaagse, Nederlandse stedenbouw volgens Crimson. In Re-Urb brengt dit postmoderne schrijverscollectief op gedurfde wijze de moderne stedenbouwgeschiedenis in kaart. Het veegt haar tenslotte bijeen tot de politiek correcte composthoop van het streven naar 'kwaliteit' en het bewaren van de 'lieve vrede'.
Hans van Dijk in Archis # 9, 1997

Het boek krijgt vooral betekenis door de inleidende beschouwingen van Michelle Provoost en Wouter Vanstiphout, waarin - op persoonlijke wijze geformuleerd - in vogelvlucht een overzicht wordt gegeven van de opvattingen in planning en architectuur sinds de jaren zestig.
W.M. Lookman in Het Financieele Dagblad, August 9th 1997

Een publicatie die zich niet hult in vaag en verhullend taalgebruik.
Jaap Modder in Stedebouw & Ruimtelijke Ordening # 4, 1997

[modula id="1992"]


Design: Simon Davies and Lauran Schijvens
1997
Dutch
216 pp, 170x210mm, paperback
010 publishers
ISBN 90 6450 309 5 out of print

menu