Re-Arch.

Crimson
Nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen
1 January 1995

A critical piece on new designs for old buildings in an international and historical context is accompanied by a concrete presentation and analysis of twenty recent Dutch projects, some realised, some not.

Waaraan denken architecten als ze het over geschiedenis hebben? Deze vraag wordt actueel nu ontwerpers steeds meer geloofwaardigheid en respect ontlenen aan de mate waarin zijzelf respectvol trachten om te gaan met de gebouwen die zij uitbreiden, herinrichten of voorzien van een nieuw uiterlijk. De werkelijke inhoud van deze projecten zit echter minder in de beleefdheidsfrases waarmee ze worden toegelicht, dan in de architectuur als een fysieke ingreep in het bestaande. De intense één-op-één-relatie die een nieuw ontwerp aangaat met de geschiedenis (in de vorm van een oud gebouw) is het onderwerp van deze uitgave, die in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur verschijnt. Na een kritisch essay over de internationale en historische context van deze opgave wordt een twintigtal recente Nederlandse projecten -al dan niet uitgevoerd- op concrete wijze geanalyseerd en gepresenteerd.

read:
Nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen / New designs for old buildings
[modula id="1986"]


Design: Proforma
1995
Dutch
172 pp, 122x210mm, paperback
010 publishers
ISBN 90 6450 267 6
out of print

menu