RDM

Cultuurhistorische verkenning van de RDM, Rotterdam
Rotterdam
1 February 2005

Crimson Architectural Historians is gevraagd door de Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam NV (i.s.m. dienst Stedenbouw+Volkshuisvesting/RO/Monumenten Rotterdam en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg) om een cultuurhistorische verkenning (CV) te verrichten naar de gebouwen op het terrein van de voormalige Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) in Rotterdam. De RDM terreinen en gebouwen vormen samen met het quarantaine-gebied en het RDM tuindorp Heijplaat een enclave van belangwekkende stedenbouwkundige, architectonische en economisch-historische artefacten middenin een nu nog een druk gebruikt modern havengebied. RDM maakte tot voor enkele jaren nog deel uit van de actuele Rotterdamse haveneconomie door haar activiteiten op het gebied
van scheeps- en machinebouw. Nu zijn de gebouwen en de terreinen voor een groot deel in onbruik en beraadt men zich op hun toekomst. Het initiatief daartoe wordt genomen door Stadshavens Rotterdam, een NV die plannen ontwikkelt voor het gebied Stadshavens. Men verwacht immers dat door de aanleg van de tweede Maasvlakte de eerste grootschalige overslag en chemische bedrijven vanaf 2012 verder naar het westen zullen trekken. Dat zou betekenen dat een gebied dat nu de Eemhaven, de Waalhaven en het Vierhavengebied omvat getransformeerd kan worden in een gebied waar kleinschaligere havenactiviteiten en stedelijke functies gemengd kunnen worden. Het RDM terrein ligt in het hart van dit terrein; Stadshavens Rotterdam heeft haar kantoren in het voormalige RDM hoofdkantoor gevestigd en dit terrein is het eerste dat zich aandient voor transformatie tot een gebied met andere functies dan die van de havengerelateerde bedrijvigheid.


‘RDM. Cultuurhistorische verkenning van de RDM, Rotterdam’ is een studie in opdracht van Stadshavens Rotterdam, in samenspraak met de dienst Stedenbouw + Volkshuisvesting/Bureau Monumenten en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2005in samenwerking met: Jan Duursma (rd02)
menu