Patrimonium’s Hof

Waardenstellend onderzoek
Rotterdam
1 October 2017

Crimson Architectural Historians is door Vestia Rotterdam gevraagd een waardenstellend onderzoek te doen naar het Patrimonium’s Hof in de wijk Bloemhof, Rotterdam Zuid. Het woningbouwcomplex is in 1915 ontworpen door A.K. Kruithof en in 2007 aangewezen tot rijksmonument. Woningbouwvereniging Patrimonium, de oorspronkelijke opdrachtgever voor het complex, ging later op in Vestia. In 2010 zijn er aanzienlijke funderingsproblemen geconstateerd bij het wooncomplex als gevolg van bodemverzakking ter plekke. De geconstateerde gebreken aan de huidige fundering belemmeren eventuele toekomstige ontwikkelingen.

Patrimonium’s Hof werd in 1916 opgeleverd voor de gelijknamige woningbouwvereniging Patrimonium. Aanvankelijk bestond het complex uit 168 arbeiderswoningen die in een dubbele ring werden gebouwd, met tussen de ringen privétuinen. Op de vier hoeken in de buitenring waren winkelruimtes geprojecteerd.menu