Maaskant.

Crimson, Michelle Provoost
Architect van de vooruitgang
16 June 2003

In de Nederlandse architectuur hebben weinig gebouwen de glamour en onbeschaamde allure van werken als het Johnson Wax-kantoor in Mijdrecht, de Euromast, het Hiltonhotel en het Groothandelsgebouw in Rotterdam of het Provinciehuis in Den Bosch. Al deze gebouwen zijn van Huig Maaskant. In dit boek wordt zijn werk beschreven als onderdeel van de enerverende en opwindende wereld van de jaren vijftig en zestig, waarin alles ieder jaar weer een beetje beter, groter en rijker werd. Alleen door een handvol intellectuelen werd getobd over de negatieve kanten van automobiliteit, technologie, massamaatschappij, verstedelijking of toerisme, de rest van Nederland gaf zich over aan het ongebrijdeld genieten van de nieuwe mogelijkheden en verworvenheden.

Ook Maaskant was er de man niet naar om kritisch te zijn over de modernisering. Hij zag het als zijn taak en die van de architect om een zo passend mogelijke behuizing te ontwerpen voor elke maatschappelijke trend. De massamaatschappij was misschien verwerpelijk, maar toch moesten mensen wonen, naar school en zich uitleven in hun vrije tijd. Maaskant bouwde 15.000 rijtjeswoningen, 70 standaardscholen, de Euromast en de Pier van Scheveningen. En of industrialisatie nu goed of slecht was, Maaskant ontwierp vijftig van de mooiste fabrieken en verwierf daarmee internationaal vermaardheid. Deze niet-moralistische houding kwam hem aan het eind van de jaren zestig duur te staan. Door de nieuwe generatie Forum-architecten werd hij verguisd en temidden van het geweld van stadsvernieuwing en kleinschaligheid tot persona non grata verklaard. De laatste jaren krijgt zijn werk weer de waardering die het verdient, vooral door de mix van realiteitszin en lef die zijn gebouwen uitstralen. Dit boek, geschreven door Crimson-auteur Michelle Provoost, bevat alle bekende maar vooral ook veel onbekende werken van Maaskant en is geïllustreerd met veel nieuwe en niet eerder gepubliceerde foto's van Jan Versnel, Fas Keuzenkamp, Jannes Linders, Daria Scagliola en Stijn Brakkee.

There are few examples of Dutch architecture that have the glamour and sheer class of buildings like the Johnson Wax office in Mijdrecht, the Euromast, Hilton Hotel and Wholesale Building in Rotterdam and the Provincial House in 's-Hertogenbosch. All are the work of the architect Hugh Maaskant. This book, whose title translates as 'Maaskant, architect of progress', places his oeuvre in the framework of the heady and exhilarating world of the 1950s and '60s where each year everything was better, bigger and more opulent. His non-moralistic stance would cost Maaskant dearly at the end of the '60s. It is only in the past few years that his work has garnered the appreciation it deserves, particularly owing to the mix of audacity and pragmatism that informs his buildings. Written by Michelle Provoost of Crimson Architectural Historians, this book features all Maaskant's familiar projects and a great many unfamiliar ones. It is copiously illustrated with many new and previously unpublished photographs by Jan Versnel, Fas Keuzenkamp, Jannes Linders and Daria Scagliola/Stijn Brakkee.

Press

Michelle Provoost schreef over deze architect een helder en uitputtend werk, door de de uitgever voortreffelijk werd vormgegeven, geheel in de geest van Maaskant: onbeschaamd monumentaal.
Nederlands Dagblad, August 6th 2003, pp 11

Het is geen biografie, waarschuwt Provoost, maar een intensieve confrontatie met zijn gebouwen en hun context’. Gelukkig houdt de schrijfster zich niet aan haar woord. Tussen de bespreking van zijn belangrijkste gebouwen door komt wel degelijk, uitgebreid en levendig verteld, de persoon van Maaskant zelf naar voren.
Hilde de Haan, de Volkskrant, 14 Augustus 2003

'Het is een uitvoerig en rijk geillustreerd boek met foto's van Jan Versnel, Fas Keuzenkamp, Jannes Linders, Daria Scagliola en Stijn Brakkee. Een feest voor het oog en boordevol informatie over de architect en zijn gebouwen.'
Brabants Dagblad, June 21st 2003, pp. 23

'De belangstelling voor Maaskant lijkt groot te zijn maar een goed overzicht van zijn werk ontbrak echter tot dusverre. De dissertatie Hugh Maaskant. Architect van de vooruitgang van de kunsthistorica Michelle Provoost voorziet in deze lancune. Zij schreef een uitstekende monografie, in een heldere stijl en fraai vormgegeven.Maaskant verwezenlijkte een aantal gebouwen waarin de hand van de kunstenaar 'groot' te noemen is. Het is de verdienste van Provoost dat wij daar met dit prachtige boek van kunnen genieten.'
Madeleine Maaskant, Archis, #6 2003, pp.118

see: Maaskant, Het Boek->http://www.archined.nl/archined/3511.html] * [ * English Summary * Maaskant-boek[modula id="2006"]


Design: Simon Davies
with photo contributions by Jan Versnel, Fas Keuzenkamp, Jannes Linders and Daria Scagliola / Stijn Brakkee
2003
Dutch/English summary
416 pp, 240x285mm, hardcover
010 publishers
ISBN 90 6450 497 0 out of print

menu