Lijn 6

Stedenbouwkundig ontwerp voor tramlijn 6 als een stadsstraat in Den Haag
1 January 2004

Den Haag is een stad die niet kan uitbreiden. Het klinkt als een probleem, maar zou wel eens het grootste voordeel kunnen zijn dat Den Haag boven andere Nederlandse steden heeft. Uitbreiding is een gemakkelijke uitweg geworden voor stadsbesturen, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, ontwerpers en bewoners. Problemen worden vermeden door dingen ver uit elkaar te leggen. Bedrijfsmatige risico’s worden uit de weg gegaan door de grootste gemene deler aan te bieden: de eengezinswoning. Vernieuwing wordt uitgesteld door gebruik te maken van conventionele modellen en standaardoplossingen. Stedenbouw is een zorgeloze productie van kwantiteit geworden, met kwaliteit als een vaag cliché in de verte. Stedelijkheid is een eigenschap die nog slechts in een fractie van het stedelijk grondgebied wordt nagestreefd: het centrum.

[modula id="2008"]

Attached documents


‘Lijn 6, stedenbouwkundig ontwerp voor Tramlijn 6 als een stadsstraat’, i.o.v. VELOV (Verdichten Langs Openbaar Vervoer Lijnen), Den Haag with Verena Balz, architect
menu