Kantoorgebouw Eerste Hollandsche Levensverzekerings-Bank te Rotterdam

Cultuurhistorische Verkenning
Rotterdam
27 July 2021

Crimson Historians and Urbanists is door V8 Architects en HIG Ontwikkeling gevraagd om een cultuurhistorische verkenning te doen naar de voormalige Eerste Hollandsche Levensverzekerings-Bank aan de Westblaak 23-32 te Rotterdam. Dit kantoorgebouw werd in 1961 gebouwd naar een ontwerp van het Rotterdamse Bureau Kraaijvanger. Met het wegtrekken van de verzekeringsbank halverwege
de jaren tachtig fungeert het gebouw als bedrijfsverzamelgebouw met in de plint kleinschalige retail-functies.

Aanleiding voor het opstellen van een cultuurhistorische verkenning is een voorgenomen transformatie van de voormalige verzekeringsbank door de eigenaar van het pand. Voor de locatie wordt momenteel door V8 Architects een ruimtelijk scenario ontwikkeld. Crimson Historians & Urbanists werd in dit stadium van de planontwikkeling gevraagd een cultuurhistorische verkenning op te stellen voor het kantoorgebouw en uitspraak te doen over de monumentale kwaliteiten ervan. De uit dit onderzoek voortvloeiende conclusies vormen input voor het verdere ontwerptraject.menu