Het Waterproject van W.N. Rose

Rotterdam (1841-1998)
1 November 1998

Op verzoek van het bureau Monumenten van de gemeente Rotterdam is nader onderzoek verricht naar de betekenis van het zogenaamde Waterproject van Willem Nicolaas Rose, Stadsarchitect te Rotterdam van 1839 tot 1855. Dit zowel in historisch maatschappelijke als civiel-technisch en stedebouwkundige context. De aanleiding tot dit onderzoek is de vraag of de nog aanwezige singeltrac├ęs van het Waterproject: de Wester-en Mauritssingel, de Spoorsingel, de Noordsingel en het Noordplein, de Crooswijksesingel en de Boezemsingel, een zodanig bijzondere structuur vormen dat zij in aanmerking dienen te komen voor de aanwijzing als beschermd stadsgezicht.menu