Gaol.

1 January 1998

In the middle of a poor nineteenth century area in Rotterdam stands a beautiful pan optical gaol built in the 1880's. It is a star in a square. It is an landmark of the utmost historical importance. It also functions very well as a prison. Since the seventies social democrat city government has promised the neighbours that it will be demolished and replaced by a park. City Government has nothing to say about it however, only the ministry of justice and the heritage department. The jail will only leave in another decade; we propose slowly fading the gaol out of the neighbourhood, gradually acquainting the inhabitants with the possibility of reusing gaol building and its large grounds as a public, active and open park like complex. Hybrid forms between gaol and city are assembled: a park guarded by prisoners in their last phase of incarceration; double use of the sports facilities of the gaol; using the security system to also guard the public space and the shops of the neighbourhood. Just like the prisoners, also the gaol building will be gradually resocialised.


Gevangenis
In het midden van de arme negentiende eeuwse bebouwing van Rotterdam-Noord staat een prachtige panopticon gevangenis, gebouwd in de vorige eeuw. Vanaf de jaren zeventig heeft het sociaal democratische stadsbestuur de wijken eromheen beloofd dat zij zou worden afgebroken en vervangen zou worden door een park. De gevangenis zal echter pas vertrekken in een volgend decennium; wij stelden daarom voor de gevangenis langzaam weg te vagen uit de wijk. Hybride vormen tussen de gevangenis en de stad zijn geassembleerd als overgangen: een park bewaakt door gevangenen die de laatste fase van hun straf uitzitten; dubbelgebruik van de sportfaciliteiten van de gevangenis; het gebruik van het beveiligingssysteem van de gevangenis voor het bewaken van de openbare ruimte en de winkels van de wijk. Net als de gevangenen wordt het gevangenisgebouw langzaam geresocialiseerd.
[modula id="1993"]

Attached documents


client: Wijkontwikkelingsmaatschappij, Rotterdam 1998
with: Sofia Vyzoviti

menu