Fabriekscomplex Eerste Nederlandse Cement Industrie te Maastricht

Gebiedsgerichte cultuurhistorische verkenning met transformatiekader
Maastricht
2 February 2022

Crimson Historians & Urbanists rondde in januari 2022, in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, provincie Limburg en de gemeente Maastricht, een gebiedsgerichte cultuurhistorische verkenning met transformatiekader naar het Eerste Nederlandse Cement Industrie-fabrieksterrein in Maastricht af. De mergelwinning en cementproductie op het fabrieksterrein kwam recentelijk tot een definitief eind waarmee zich mogelijk een nieuw perspectief voor het terrein aandient. Gezien de geschiedenis, ligging en betekenis van dit omvangrijke industriële complex bleek behoefte aan dieper inzicht in de cultuurhistorische achtergronden van het ENCI-terrein. 

Het gebiedsgerichte cultuurhistorische onderzoek geeft op gefundeerde en prikkelende wijze de potentie van de plek aan en draagt zo bij aan visievorming over de toekomst van het gebied. Het biedt op basis van historisch onderzoek inzicht in de ruimtelijke, architectonische, natuur- en cultuurhistorische karakteristieken en kwaliteiten van het ENCI-terrein alsook de relatie met de directe omgeving. Naast het onderzoek naar het landschap, de cultuurhistorische achtergronden en de ruimtelijke kwaliteiten biedt het rapport een transformatiekader voor de toekomst van het ENCI-terrein vanuit een cultuur- en landschappelijk historisch perspectief. In dit transformatiekader worden de kansen en de beperkingen inzichtelijk gemaakt en worden parallel daaraan toekomstperspectieven aangedragen in de vorm van twee ontwikkelingsscenario’s. menu