Den Haag Zuidwest

Cultuurhistorische Verkenning
Den Haag
15 November 2021

Crimson Historians & Urbanists is door de dienst Stadsontwikkeling van de Gemeente Den Haag gevraagd een Cultuurhistorische Verkenning - herijking cultuurhistorische waarden Den Haag Zuidwest op te stellen naar het Haagse stadsdeel Zuidwest. Den Haag Zuidwest wordt gevormd door de wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust/Berestein en Vrederust, die deels voorafgaand maar vooral na de Tweede Wereldoorlog gefaseerd tot stand kwamen als grootschalig gepland antwoord op de toenmalige woningnood en de grote ambities voor de toekomst van de stad Den Haag. De wijken zijn grotendeels ontworpen volgens de ruimtelijke en programmatische principes van de wijkgedachte en waren bestemd voor de Haagse midden- en arbeidersklasse.

In 2000 verscheen in opdracht van gemeente Den Haag de studie ‘Invullen en uitbreiden. Een cultuurhistorische verkenning van naoorlogse wijken in Den Haag’ uitgevoerd door W. Galema (in samenwerking met Jeroen Ruitenbeek). In dit omvangrijke en diepgaande onderzoek werd onder meer gefocust op de cultuurhistorische totstandkoming van de genoemde wijken en werden de belangrijkste stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van de wijken vastgelegd.

Dit onderzoeksrapport vormt een actualisatie van de cultuurhistorische verkenning uit 2000 en is in inhoudelijke samenhang met deze studie opgesteld.menu