‘De woningnood heeft Rotterdam overvallen’

Michelle Provoost
Interview door Tara Lewis voor NRC 25 maart 2021
23 April 2021

Rotterdam heeft meer oog voor de cultuurhistorie, maar er worden nog altijd domme besluiten genomen, zegt Michelle Provoost, winnaar van de Grote Maaskantprijs 2020.

Als architectuurhistoricus zet Michelle Provoost (1964) zich in voor een rol van de geschiedenis in de herontwikkeling van de stad. Vrijdag krijgt ze de Grote Maaskantprijs 2020 uitgereikt, de tweejaarlijkse oeuvreprijs voor een bijdrage aan het debat over architectuur, stedenbouw of landschapsinrichting.

De jury roemt Provoost om haar „diepgaand onderzoek” naar „de (mondiale) stad en maatschappelijke vraagstukken die in de gebouwde omgeving verankerd zijn”.

Provoost is medeoprichter en partner van Crimson in Rotterdam, een bureau voor architectuurgeschiedenis en stedelijke ontwikkeling. Haar proefschrift uit 2003 over wederopbouwarchitect Huig Maaskant (1907-1977) is een standaardwerk. Maaskant ontwierp in Rotterdam onder meer het Groothandelsgebouw, Industriegebouw en de Euromast.

lees het hele interview op NRCmenu