De lessen van WiMBY! 2001-2007

Crimson and Felix Rottenberg
Over acupunctuur in Hoogvliet, of: Het kleine WiMBY! boek
25 May 2007

In dit boek wordt teruggeblikt op het resultaat van zes jaar vrije R&D in Hoogvliet. De vraag die hierbij centraal staat is: heeft een onafhankelijke, flexibele, maar vooral atypische organisatie als WiMBY! een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de kwalitatieve opwaardering van Hoogvliet en heeft de acupuncturele WiMBY!-aanpak mogelijkerwijs een voorbeeldwerking voor andere wijken en steden elders in Nederland? De inhoud van dit boekwerk is de tekstuele weerslag van een aantal intensieve gesprekken die Felix Rottenberg, mandaathouder van WiMBY!, het afgelopen halfjaar voerde met een aantal leidende en prominente spelers in het Hoogvlietse speelveld, variërend van politieke bestuurders en corporatie-directeuren tot bewoners.

Alle geïnterviewden hebben de herstructurering in de afgelopen jaren van dichtbij meegemaakt en in veel gevallen hebben ze een beslissende rol gespeeld in de transformatie van de satellietstad. Bovendien zijn zij allen op verschillende manieren betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van een aantal WiMBY! projecten. Het boek eindigt met een uitgebreide epiloog van Felix Rottenberg waarin hij de resultaten van de gesprekken samenbindt en analyseert. Daarbij doet hij een poging om de complexe processen die tijdens vernieuwingsoperaties spelen te ontrafelen en transparant te maken, om er tenslotte achter te komen wat, na zes jaar gevraagde en ongevraagde inmenging van WiMBY!, nu echt de lessen van Hoogvliet zijn geweest. [modula id="2015"]


Vormgeving: Gerard Hadders & Steffen Maas
2007
Dutch
Geïllustreerd (zw/w)
Paperback / 96 pagina’s / Formaat: 17,0 X 24,0 cm
Uitgave van WiMBY!
Send us an email to order

menu