Crimson start onderzoek: "Monumenten als aanjager van gebieds-ontwikkeling"

19 December 2013

Naar aanleiding van de door het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie uitgeschreven Open Oproep met het thema Stedenbouw zonder grondopbrengsten, is Crimson Architectural Historians geselecteerd om een onderzoeksvoorstel binnen dit thema voor te bereiden. Het doel van de Open Oproep is het delen van nieuwe praktijken en het ontwikkelen van nieuwe kennis, strategieën en ideeën die bijdragen aan de grondige herziening van de huidige stedenbouw. Door het wegvallen van de reguliere opbrengsten uit projectmatige gebiedsontwikkeling is immers de voedingsbodem onder de publieke stedenbouw weggeslagen.

Het onderzoek dat Crimson is gestart heeft de (werk) titel Monumenten als aanjager van gebiedsontwikkeling en heeft tot doel een maatschappelijke vorm van gebiedsontwikkeling te onderzoeken door middel van de herbestemming van cultureel erfgoed. Onderzocht wordt of dit proces tot stand kan worden gebracht door nieuwe en nog vaak onbekende financieringsmogelijkheden te koppelen aan nieuwe collectieven, vaak bestaand uit een groep particuliere gebruikers.

Directe aanleiding voor dit onderzoek vormen enerzijds de grote hoeveelheden rijksmonumenten die de komende periode op de markt komen als gevolg van afstoting door rijksoverheid, gemeentes en woningcorporaties. En anderzijds de concrete ervaring die Crimson in de periode 2006-2013 op deed met de praktijk rondom het herbestemmingsproject De Hofbogen. Zij was daar verantwoordelijk voor het complete ontwikkelingsproces vanaf het eerste ontwerpconcept tot aan daadwerkelijke oplevering en in gebruik name ervan. Deze ervaring leidde onder meer tot de kennis dat het onderhoud van rijks monumentaal vastgoed een reeks financieringsmogelijkheden biedt die op de lange termijn voor een groter effect zouden kan zorgen dan ‘slechts’ het behoud van het monument.

Essentieel voor het onderzoek is een interdisciplinaire aanpak, Crimson is een samenwerkingsverband aangegaan met Nanne de Ru (Powerhouse Company) en vastgoedadviseur Jimmy Kools (Fakton).menu