Crimson Architectural Historians en muf architecture/art presenteren De Hofbogen. One Compartment at a Time.

11 March 2014
mufbooklet2014-screen-2.jpg

Een realistische ontwerpvisie voor de transformatie van het 1.9 km lange monumentale spoorviaduct De Hofbogen. Gebaseerd op zeven jaar ervaring in de weerbarstige praktijk en tot stand gekomen door directe participatie van betrokken huurders en bewoners.

In het voorjaar van 2013 initieerde Crimson Architectural Historians ter afsluiting van de directie van het projectbureau de Hofbogen een ontwerpvisie voor het 1.9 km lange dak van het voormalige spoorviaduct de Hofbogen. Crimson deed dit samen met Londens ontwerpbureau muf architecture/art. De visie vormt een verdere uitwerking van de Toekomstvisie De Hofbogen. Het Langste Gebouw van Rotterdam die in 2008 door Hofbogen BV werd gepresenteerd. In dit document werden een reeks ideeën en plannen voor de toekomst van de Hofbogen uiteengezet, zowel in als op de bogen.

De eens geplande grootschalige gebiedsontwikkelingen rondom de Hofbogen, waarop de plannen uit de Toekomstvisie grotendeels waren gebaseerd, zijn echter niet langer meer aan de orde. Bovendien is de ooit geprojecteerde langzaam verkeersverbinding van de Hofbogen over de A20 en het Noorderkanaal naar de noordelijke delen van Rotterdam in 2011 abrupt onderbroken. Kortom, deze nieuwe situatie vraagt om een aangepaste visie op de transformatie van de Hofbogen, een visie die niet langer meer leunt op grootschalige kapitaalinjecties vanuit de markt maar juist uitgaat van kleinschaligheid en zelforganisatie, en vanzelfsprekend kleine budgetten.

Met de oorspronkelijke uitgangspunten van de Toekomstvisie als onderlegger werkt muf een ontwerpvisie uit voor de 1.9 m lange lijn en focust zich daarnaast dieper op een casestudy: het dak van station Hofplein.

Het uiteindelijke doel van de actualisatie is een superviserend lange termijn beeld te bewerkstelligen voor de transformatie van het voormalige Hofpleinviaduct en om de verschillende ontwikkelingen rondom de Hofbogen samen te kunnen binden, ongeacht wie de eigenaar ook is van de Hofbogen of in de toekomst ook zal zijn.

Attached documents


menu