Coolse Poort en omgeving

Waardestellende quickscan
Rotterdam
5 January 2021

Crimson Historians and Urbanists is door Aroundtown gevraagd om een waardestellende quickscan te doen naar twee objecten op de kruising van de Coolsingel en het Churchillplein: Coolse Poort en de Blaker (Westblaak 5-13). Aanleiding voor het opstellen van een waardestellende quickscan is het voornemen van de huidige eigenaar om het gebied rond de Coolse Poort te transformeren naar een nieuw hoog stedelijk woon-werkgebied met in de plint een mix aan commerciële, culturele en/of maatschappelijke functies.

Momenteel worden voor dit plangebied door projectontwikkelaar Local i.s.m. ontwerpbureau Mecanoo een aantal verschillende ruimtelijke ontwikkelingsscenario’s onderzocht. Er wordt onder meer gekeken naar sloop-nieuwbouw van de panden in het plangebied en naar volledige of gedeeltelijke transformatie van de bestaande bouw. Ter voorbereiding op een definitieve vaststelling van het masterplan en ter verdere uitwerking van de genoemde scenario’s is behoefte aan een cultuurhistorische en waardestellende duiding van het plangebied en de objecten, met in het bijzonder de Coolse Poort.menu