CoHousing Hoogvliet

Veld van Klanken door 24H > architecture
1 September 2010

Nog steeds wordt gezocht naar nieuwe vormen van collectiviteit. Zo zijn als onderdeel van de herstructureringsopgave 'WiMBY!' (Welcome in My Backyard) in tuinstad Hoogvliet, drie co-housing projecten gerealiseerd. Bij deze projecten hebben gelijkgestemden met elkaar hun eigen woningen ontwikkeld. 24H > architecten heeft het project Veld van Klanken ontworpen, waarbij is uitgegaan van de gedachte dat de muzikant een individu is met een gemeenschappelijke passie.

see: de Architect

WiMBY-cohousing_p2.gif


menu