Asfalt.

publication by Michelle Provoost
Automobiliteit in de Rotterdamse stedebouw
1 January 1996

What place do motorways and railway lines have in the history of architecture? This case-study on the planning, design and layout of the diamond shaped network around Rotterdam analyses the love-hate relationship between Rotterdam's motorways and the urban and architectonic design concepts devised for the city in the twentieth century.

Wat is de plaats van snelwegen en spoorlijnen in de architectuurgeschiedenis? In deze casestudie naar planning, ontwerp en aanleg van de Ruit om Rotterdam wordt de haat-liefde verhouding geanalyseerd tussen de snelwegen van Rotterdam en de stedenbouwkundige en architectonische concepten die in de twintigste eeuw voor deze stad gemaakt zijn. Het uitdagende essay gaat in op de huidige noodzaak om infrastructuur opnieuw als een programmapunt voor architectuur en stedenbouw te beschouwen. Hoe be•nvloeden de geplande operaties van Betuwelijn, hogesnelheidslijn, tunnels en snelwegen het concept van de Randstad? En, op iets kleinere schaal: hoe gaat men in de Vinexlocaties om met de bestaande snelwegen? Van het dictaat van de hinderwetzone tot de overkapping van de drukste snelweg van Nederland.

read:
Infrarchitecturbanism[modula id="1989"]


Design: Simon Davies
1996
Dutch
178 pp, 170x240mm, paperback
010 publishers
ISBN 90 6450 268 4
out of print

menu