Algemene Rekenkamer Den Haag

Waardestellend onderzoek nieuwbouwuitbreiding
Den Haag
30 October 2020

Crimson Historians & Urbanists is door het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd een verdiepend waardestellend onderzoek te doen naar de nieuwbouwuitbreiding van de Algemene Rekenkamer aan de Lange Voorhout 8 te Den Haag.
Dit kantoorgebouw werd in de periode 1991-1997 ontworpen door Aldo van Eyck (i.s.m. Hannie van Eyck) in opdracht van de voorganger van het Rijksvastgoedbedrijf, de Rijksgebouwendienst.1 In 2011 werd een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek verricht door Bureau Bouwwerk waar door middel van een waardestelling conclusies werden getrokken over de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten van het kantoorcomplex.

Aanleiding voor de verdieping van het bestaande waardestellende rapport is
een voorgenomen verduurzaming en mogelijke ruimtelijke reorganisatie van het kantoorgebouw. Hiervoor is het noodzakelijk om over een handzaam en beknopt document te beschikken waarin op een gedetailleerder niveau de essenties van de architectuur van Aldo en Hannie van Eyck voor de Algemene Rekenkamer worden uiteengezet.menu