2008

16 February 2008

21 & 22 november: Lecture by Michelle Provoost on ’New Towns on the Cold War Frontier; urban planning as an instrument in cold war politics’ at the conference ’Cold War Culture’

Terug naar het kannibalisme, column by Wouter Vanstiphout

Michelle Provoost director International New Town Institute

publication Het langste gebouw van Rotterdam, Toekomstvisie De Hofbogen, Crimson, de Hofbogen, 4 october 2008

Part of the content-team for the World Expo 2010 Shanghai

Subcurator Rotterdamse Architectuur Biennale 2009

19 june: Presentation of the Vlaams Architectuurjaarboek 2008 in Brussel

'WiMBY! Hoogvliet, Future, Past and Present of a Satellite Town: or the big WiMBY! book' on the RIBA International Book Award for Architectural Practice Long List

Elke zaterdag van 19 april - 21 juni bij de AVRO om 17.00 het programma Architecturen, over scholen, bedrijfsterreinen, particulier opdrachtgeverschap, hergebruik, creatieve stad en duurzaamheid. Commentatoren o.a. Mels Crouwel en Michelle Provoost.

14 april: Lecture by Michelle Provoost about WiMBY! in Copenhagen, Denmark. 'WIMBY! - WELCOME INTO MY BACKYARD'. Copenhagen X

(with D. Bakker, A. Jolles, C. Wagenaar, ed.), Jaarboek van de Nederlands Architectuur 2007/2008, Yearbook of Dutch Architecture, Rotterdam 2008

21 februari: Lecture by Michelle Provoost about WiMBY! in London at the New New Towns congres. 'What the past can teach the future', organised by the Architecture Foundation and Urban Drift. See: www.newnewtown.com, Building Design

17 february to 27 april: exhibit 'Shrinking Cities. International Investigation', Duisburg, Germany

general management for Hofbogen BV (de Hofbogen)

project Sociologica; Een simpele strategie voor vernieuwing van de Afrikaanderwijk. Commissioned by Vestia and Estrademenu