Per 1 april 2013 heeft Crimson Architectural Historians (Simone Rots en Annuska Pronkhorst) de zakelijke leiding van het Projectbureau Hofbogen overdragen aan Marije Faber (Vestia Noord).

24 April 2013
30 August 2011
15 June 2011
22 March 2010
8 October 2008 - Crimson